Lisa Pelling i regeringens expertråd för Global samverkan

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, har blivit utsedd att ingå i regeringens expertråd för Global samverkan. Expertrådet ska fokusera på hur Sverige kan skärpa sin politik för att främja jämlikhet och social rättvisa, för en ekonomisk tillväxt- och handelspolitik som främjar sysselsättning och bra arbetsförhållanden, samt reformer för att bygga fredliga och inkluderande samhällen. Rådet ska också  analysera vägar för att globalt nå bättre samverkan mellan parterna. Den övergripande ambitionen ska vara att effektivisera arbetet för jämställdhet samt för barns och särskilt utsatta gruppers rättigheter och intressen.

Rådet ska ledas av diplomaten Thomas Hammarberg tillsammans med Loa Brynjulfsdottir, chef för LO:s internationella enhet.

Expertrådets övriga medlemmar är Lennart Båge, diplomat och civilekonom, Jan Cedergren, ambassadör, Mats Karlsson, direktör på Utrikespolitiska institutet, Helena Lindholm Schulz, freds- och utvecklingsforskare i Göteborg, Anna Ryott, chef för Swedfund, Eliza Kücükaslan, rådgivare och entreprenör, Jonas Tallberg, professor i politisk forskning vid Stockholms universitet och Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och utredningschef på Arena Idé.

Läs mer här ››