Lisa Pelling om migrationsströmmarna till Sverige

Arenas chefsutredare Lisa Pelling kommenterar den största svenska befolkningsökningen på 65 år i Metro.

– Entydig forskning visar att det är bra för länder att vara öppna på det här sättet. Utan invandrare skulle Sveriges befolkning minska. Vi blir allt äldre, och behöver fler som kan jobba. Omställningskostnader när det kommer många är små jämfört med andra kostnader i samhället, dessutom kan man se dem som en investering. På sikt kommer det att behövas mer invandring, säger Lisa Pelling, som tycker att vi ska vara stolta över att invandringen nu är rekordhög.