Almedalen 2014 | Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen

Entledigade sekreteraren i Socialförsäkringskommittén Irene Wennemo redogör för den svenska välfärdsmodellens framväxt och berättar om vad som hände i utredningen till dess att hon fick sluta.

Medverkande:
Irene Wennemo, fil.dr. Gunnar Axén, ordförande socialförsäkringsutskottet, (M).

Se seminariet här »

Your browser does not support iframes.
Läs mer om Irene Wennemos bok »Det gemensamma«

detgemensamma_mindre

Kategorier:
ArenaPlay