ArenaPlay

Sammanställning fakta om invandringens kostnader

Aftonbladet ledare, Anders Lindberg, skriver om en rapport som kommer på torsdag från ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi,om flyktingars kostnader för Sverige. Sandro Scocco, chefekonom på Arena Idé kommenterar metoden och slutsatserna i artikeln. Nu finns ett specialavsnitt av Pengar & politik uppe, där Sandro förklarar problemen med rapporten. Lyssna här: Nu finns […]

Är en annan ekonomisk politik i Europa möjlig? | Lyssna på seminariet

Den 15 februari arrangerade Arena Idé och ABF Stockholm seminariet Är en annan ekonomisk politik i Europa möjligt? Ett seminarium där Lars Anell, Maja Fjaestad och Sandro Scocco diskuterade om Europas ekonomiska kris, Brexit och framtida tillväxtmöjligheter. Nu kan du lyssna på inspelning från seminariet. Seminariet utgick ifrån Lars Anells rapport ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa”. Rapporten diskuterar och […]

Lyssna på | Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga

Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Den 14 september arrangerade Arena Idé tillsammans  med ABF Stockholm och Nätverket för gemensam välfärd ett seminarium utifrån den omtalade boken Global Ekonomi. Under […]

Lösningar för högutbildades integration | Lyssna på seminariet

Över 140 000 personer finns just nu i Migrationsverkets mottagningssystem. De som ansökt om asyl efter den 24 november 2015 kommer att omfattas av ny lagstiftning och få tillfälliga uppehållstillstånd. Möjligheten att omvandla ett tillfälligt tillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa ett jobb kan skapa incitament för nyanlända med yrkeskompetens och utbildning som […]

Välkommen Jobbarkompis | Lyssna på seminariet

Hur arbetar fackföreningsrörelsen med integration på arbetsmarknaden? Nu kan du lyssna och titta på Arena Idés och Hotell- och restaurangfackets seminarium om fackföreningsrörelsens initiativ och lösningar för integration på arbetsmarknaden.

Lyssna på | MIPEX – Hur blir ett land världsbäst på integration?

MIPEX är ett index som med hjälp av 167 indikatorer inom sammanlagt åtta politikområden jämför integrationspolitiken i 38 länder inom EU och OECD. Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp. Men att Sveriges integrationspolitik har varit bra i ett internationellt perspektiv beror på att det under lång tid funnits en politisk vilja att Sverige […]

Lyssna på seminariet Morgondagens socialtjänst

Hur kan Sverige stärka samhällets yttersta sociala insatser? Socialtjänsten som sammanhållen organisation är satt under press. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media. Regeringen planerar en översyn av socialtjänsten, men vad ser de för behov och vad bör översynen innehålla? Den 21/3 arrangerades ett […]

Lyssna på | Att binda politiken vid hållbarhetsmasten

Den 25 februari arrangerade Arena Idé ett seminarium för rapportlansering och samtal kring doktoranden Kajsa Borgnäs rapport Att binda politiken vid hållbarhetsmasten – Hur Sverige kan utforma världens mest ambitiösa klimatpolitiska ramverk. Rapporten kommenterades av Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (S), Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen samt Johan Hall, LO-utredare med fokus på näringspolitik. Seminariet […]

Psykosocial arbetsmiljö | Lyssna inspelningen från seminariet

Sjukskrivningar med psykosocial bakgrund ökar snabbt, men vad säger den aktuella forskningen? Det flexibla arbetslivet med dess för- och nackdelar ökar i omfattning. Hur ska arbetsgivare och facken hantera avigsidorna? Vilka instrument behövs för att komma tillrätta med problemen? Den 20 januari arrangerades ett seminarium om Psykosocial arbetsmiljö. Under seminariet föreläste Eva Vingård, professor emeritus i […]

Lyssna på | Integrationen och arbetets marknad

2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med den så kallade etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Då blir Arbetsförmedlingen ansvarig myndighet för flyktingmottagandet och privata företag ges en större roll i utförandet av politiken. Följden blir ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt genomgripande organisatoriska förändringar. Men vad innebär det för de individer som arbetar […]

Går det att leva på sänkta lägstalöner? | Rapport och samtal

Vad händer med samhället och människors levnadsvillkor om lägstalönerna skulle sänkas? Hur påverkar det livet för dem som ska leva på de lönerna? Åsikter om vilka löner människor bör få för utfört arbete är kopplade till synen på vad som är ett anständigt liv. När Arena idé släppte rapporten Ett anständigt liv 2013 diskuterades lägre […]

Lyssna på | Morgondagens avtalsrörelse – en jämställd historia?

Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Tillsammans med Nätverket Jämställda Löner arrangerade Arena idé ett seminarium som både gav en historisk blick bakåt och diskuterade möjliga vägar till reellt jämställda löner. Del 1 ”Märkets” framväxt och funktion för svensk lönebildning. Inledning av Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Götborgs universitet med kommentarer av Ingemar […]

Lyssna på | Ojämlikhet – vad kan vi göra?

Den 2e november arrangerade Arena idé tillsammans med LO ett seminarium med den brittiska nationalekonomen Tony Atkinson för att besvara frågan Vad kan vi göra åt ojämlikheten? Seminariet inleddes med att Tony Atkinson presenterade sin forskning och de konkreta förslag för att minska inkomstskillnader som Atkinson lyfter i boken Inequality: What can be done? För att diskutera […]

Lyssna på | Vilka tävlar om Presidentskapet?

Om drygt ett år går USA till val av ny president. Just nu pågår förpostfäktningen inom såväl Demokratiska som Republikanska partiet. Vilka kommer att stå mot varandra?
Jim Arkedis, politisk rådgivare åt Demokraterna och författare till boken Political Mercenaries, och Karin Henrikson, Svenska Dagbladets fleråriga USA-korrespondent, analyserar läget.

Lyssna på | Sverige – ett invandrarland

Den 21 september arrangerade Arena Idé och ABF seminariet Sverige – ett invandrarland, där några av Sveriges ledande migrationsexperter och forskare gav fakta om invandringen till Sverige idag och satte dagens invandring i ett historiskt perspektiv. Seminariet beskriver och diskuterar de olika regelverk som styr formerna för människors migration till Sverige, från flyktingar till arbetskraft. Seminariet berör också invandringens samhällsekonomiska betydelse […]

Lyssna på | Søren Krarup och konservatismens tredje våg

Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av […]

Lyssna på | Klickokratin – om yttrandefrihet, demokrati och medier

Vid det här laget vet alla att reporterjobbet inte är något framtidsyrke, att tidningar läggs ner och redaktioner bantas, och att dagens journalister arbetar under hård press på osäkra anställningar. Men vad betyder allt det här för demokratin och samhällsutvecklingen? Det talar vi mer sällan om. Klickokratin är boken som sammanfattar journalistikens kris och sätter […]

Seminarium | LSS – Målet som försvann

27 november. Seminarium om LSS – Målet som försvann. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, antogs för 20 år sedan. Förväntningarna var stora, lagen syftade till att personer med funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra. Men hur gick det med de social- politiska målsättningarna? Hur har rättighetslagen tolkats och tillämpats […]

Webbsändning | Lunchseminarium om TTIP

För er som inte hade möjlighet att medverka på lunchseminariet om TTIP – Nu  kan ni se klipp här. 27 nov. Lunchseminarium om TTIP med John Hilary. Medverkande: Florian Horn, Rosa Luxemburg Foundation, John Hilary, VD på War on Want, Joakim Reiter, Chef för enheten för internationell handelspolitik vid UD,  Susanne Lindberg-Elmgren, utredare vid Internationella […]

Arenagruppen vs. Timbro | Debattscen Plattan

Igår var det dags. Arenagruppen ställdes mot Timbro i en ideologisk kamp på Debattscen Plattan i Kulturhuset. För er som missade denna fantastiska debatt går det att se samtliga klipp i efterhand här. Lag Arenagruppen:
Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, Daniel Mathisen, frilansskribent och ledarkrönikör på Dagens Arena, Maryam Yazdanfar, rapportförfattare och medlem av Arena Idés projektgrupp Ny Tid och Boa Ruthström, chef på Arena Idé VS. Lag Timbro:
Adam Cwejman, projektledare Timbro, Maria Ludvigsson, ledarskribent på SvD, Lars Anders Johansson, projektledare Timbro och Maria Eriksson, projektledare Timbro.

Konferens om arbetskraftsinvandring 14/11 | Websändning

Dealing with low wage labour migration – On national and European level 14 november 2014. Internationell konferens om arbetskraftsinvandring, arrangerades i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung. Medverkande: Bettina Wagner, Hertie School of Governance, Jens Arnholtz, Köpenhamns universitet, Line Eldring, FAFO, Eskil Wadensjö, SOFI, Thord Ingesson, LO och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderator: Lisa Pelling, Arena […]

Arena vs. Timbro | Debattscen Plattan

Den 19 november ska det avgöras. Arenagruppen ställs mot Timbro i en ideologisk kamp. Välkommen på en dynamisk debatt! Tid och plats Onsdagen den 19 november kl. 18.00 på Debattscen Plattan, Kulturhuset Lag Arenagruppen: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, Daniel Mathisen, frilansskribent och ledarkrönikör på Dagens Arena, Maryam Yazdanfar, rapportförfattare och medlem av Arena […]

Lisa Pelling i SVT Debatt "SD har inga lösningar, bara syndabockar"

Arena Idés utredningschef Lisa Pelling, som också är ledarskribent på Dagens Arena, medverkade i säsongspremiären på SVT Debatt den 18/9. Temat var “Sverigedemokraterna: ska vi demonisera eller kommunicera?”. “Ingen kan på fullt allvar hävda att vi har pratat för lite om invandring under den här valrörelsen” sa Lisa Pelling bland annat. “Det är däremot ett […]

Seminarium: Marknad på villovägar

På uppdrag av Arena Idé har marknadsforskaren Jesper Meijling skrivit boken »Marknad på villovägar« som bland annat analyserar vilken påverkan införandet av marknadsmodeller och new public management har haft på den svenska järnvägen. Hur kan vi höja kvaliteten i järnvägssystemet? Se seminariet här: Your browser does not support iframes.