Lyssna på | Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga

Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen?

Den 14 september arrangerade Arena Idé tillsammans  med ABF Stockholm och Nätverket för gemensam välfärd ett seminarium utifrån den omtalade boken Global Ekonomi. Under seminariet presenterade författaren, den välkände ekonomen, Erik S. Reinert sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Presentationen kommenterades av nationalekonomen Stefan de Vylder.

Lyssna på inspelningen från seminariet här:

Ta del av bilderna från Erik S Reinerts presentation här – reinert-stockholm-14-09-16

Köp boken Global Ekonomi här.

Kategorier:
ArenaPlay, Blogg