Lyssna på | Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö

Vi vet att dålig arbetsmiljö leder till ohälsa och lägre engagemang i arbetet. Vi vet också att god arbetsmiljö leder till hälsa och högre engagemang. Finns det anledning att tro att dessa samband skulle variera mellan kvinnor och män? Om svaret är nej – varför är då den psykiska ohälsan högre bland kvinnor och varför är kvinnorna mer sjukskrivna än männen? Finns det ett arbetslivets ”kvinnoproblem”? Professor Magnus Sverke presenterar kunskapsöversikten “Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall”. Presentationen kommenteras sedan av Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Vision.

Lyssna på inspelningen från seminariet här.

Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö – presentation Magnus Sverke

Seminariet är en del av det arbetsmiljöprojekt som Arena Idé driver tillsammans med Vision, IF Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet SSR och fackförbundet ST. Läs mer om projektet här.

Kategorier:
Allmänt, Blogg