Lyssna på | MIPEX – Hur blir ett land världsbäst på integration?

MIPEX är ett index som med hjälp av 167 indikatorer inom sammanlagt åtta politikområden jämför integrationspolitiken i 38 länder inom EU och OECD. Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp.

Men att Sveriges integrationspolitik har varit bra i ett internationellt perspektiv beror på att det under lång tid funnits en politisk vilja att Sverige ska ha ett humant och värdigt mottagande av flyktingar och invandrare. Just nu föreslås stora förändringar i Sveriges flyktingpolitik, men införande av tillfälliga uppehållstillstånd och kraftiga begränsningar av möjligheterna till familjeåterförening. Hur påverkar detta integrationen?

Den 5 april arrangerade Arena Idé och Röda Korset ett seminarium om integration och integrationens framtida utmaningar. Under seminariet föreläste Thomas Huddleston, huvudforskare på MIPEX. Medverkade gjorde även Ida Holmgren, sakkunnig i migration och integration på Röda Korset, Kristof Tamas, kanslichef på Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Andrea Spehar, universitetslektor vid Göteborgs universitet samt Patrick Joyce, författare till rapporten Integrationspolitik och arbetsmarknad – en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014 (Delmi 2015). Moderator för seminariet var Lisa Pelling, Arena Idés utredningschef.

Del 1 – Föreläsning med Thomas Huddleston, huvudforskare på MIPEX

 

Del 2 – Kommentarer och paneldiskussion, Andrea Spehar, Patrick Joyce, Ida Holmgren och Kristof Tamas

Se Thomas Huddlestons presentation om MIPEX ranking av Sverige här:

Se Thomas Huddlestons presentation om MIPEX ranking av EU-länderna här:

Är du osäker på hur du gör för att lyssna på podcasts? Titta på Arena Idés instruktionsfilm.

Kategorier:
ArenaPlay, Blogg