Lyssna på seminariet Morgondagens socialtjänst

Hur kan Sverige stärka samhällets yttersta sociala insatser?

Socialtjänsten som sammanhållen organisation är satt under press. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media. Regeringen planerar en översyn av socialtjänsten, men vad ser de för behov och vad bör översynen innehålla?

Den 21/3 arrangerades ett seminarium inom ramen för projektet Morgondagens socialtjänst. Seminariet spelades in och går nu att lyssna på i efterhand.

Del 1 – Regeringens översyn

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar regeringens nuläges- och behovsanalys av en översyn av socialtjänsten.
Kommentarer av Socialsekreteraren Yvonne Zätterman Åberg, Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg Vision, och Björn Fries, projektledare för Morgondagens socialtjänst.
Moderator: Boa Ruthström, Arena idé

Del 2 – Människor behöver människor

Philip Lalander, professor Malmö Högskola presenterar sin nya bok Människor behöver människor om socialt arbete.
Kommentarer av Socialsekreteraren Yvonne Zätterman Åberg, Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg Vision, och Björn Fries, projektledare för Morgondagens socialtjänst.
Moderator: Boa Ruthström, Arena idé

Är du osäker på hur man gör för att lyssna på podcasts?

Kategorier:
ArenaPlay, Blogg