”Minimera reservatarealen”

Hur bevara skogarnas biologiska mångfald och samtidigt ha en hög virkesproduktion?

En enig riksdag har ett antal gånger fastslagit att den biologiska mångfalden i den svenska skogen ska bevaras. Sverige har internationellt åtagit sig att klara detta. Men hur kan vi säkra att miljömålet i skogen säkras och samtidigt säkra en hög virkesproduktion som ger oss råvaror, energi, arbete och inkomster?

Magnus Nilsson, journalist och miljökonsult, har åt Arena Idé granskat den pågående utvecklingen i våra skogar, vad aktuell forskning säger och vad gällande lagstiftning innebär. I rapporten “Minimera reservatsarealen” diskuterar han vilka förändringar av politiken som krävs för att de antagna naturvårdsmålen för skogen ska kunna klaras på ett sätt som minimerar konflikten mellan naturskydd och virkesproduktion.

Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig vid Världsnaturfonden och sakkunnig i regeringens miljömålsberedning samt Mårten Larsson, direktör vid branschorganisationen Skogsindustrierna kommenterar.

Tid: Fredag den 22 mars kl. 11.30 – 13.00

Plats: Arenagruppen, Drottninggatan 83, 2 tr, Stockholm

Anmälan till boa.ruthstrom@arenagruppen.se

Vi bjuder på lunchmacka.

Varmt välkommen!

Kategorier:
Allmänt