Chefsekonomens lästips 6

Minskat stöd till arbetslösa får effekt på efterfrågan i två led
Minskad arbetslösersättning leder inte till att arbetslösa kommer i arbete tidigare. Det leder dock till ökat beroende av släktingar, sparade pengar och offentliga insatser. Detta kan få en kedjeeffekt på efterfrågan i områden med stor arbetslöshet. Dels minskar efterfrågan från dem som får sin arbetslöshetsersättning indragen och dels minskar den från dem som stödjer den arbetslösa ekonomiskt.
Bryce Covert

De kinesiska ungdomarnas sparande beror på svår bostadsmarknad
Den kinesiska ungdomen sparar mer än sina föräldrar och mer än några andra i samma åldersgrupp globalt. Ny studie pekar på att detta beror på den svåra bostadsmarknaden i Kina som tvingar ungdomar att bo hemma under lång tid. Därmed blir sparandet både en möjlighet, men även ett krav för att kunna komma ut på bostadsmarknaden.
Mark R. Rosenzweig & Junsen Zhang

Minskat sparande har inte lett till förväntad BNP-tillväxt i Eurozonens krisländer
Hushållens sparande har gått ner i eurozonen. Det brukar vara ett tecken på att återhämtning är på väg, och de frilagda resurserna brukar leda till en acceleration i form av högre efterfrågan. Den förväntade effekten har dock inte lett till den nivå på tillväxt man hade hoppats på.
Simon Wren-Lewis

Piketty skriver om rikedom, inte om kapital
Pikettys bok handlar inte om kapital, utan om rikedom. Värdet av finansiella tillgångar representerar inte värdet av realkapital utan är en fodran från marknaden på realkapitalet. Det är det finansiella värdet som Piketty har undersökt i ”Capital in the 21 Century”, inte kapital.
Steve Roth

Hur progressiva är de svenska skatterna?
En ny studie från det europeiska forskningsprojektet EUROMOD visar att de svenska skatternas omfördelande effekt sjunkit med nästan hälften. Inkomst-, fastighets- och förmögenhetsskatterna, samt vissa socialförsäkringsavgifter har minskat i sin progressivitet.
Daniel Waldenström

Börjar den amerikanska bostadsmarknaden återhämta sig?
Bostadsmarknaden är den känsliga punkten i den amerikanska ekonomin. Även om låneräntan fortfarande är låg ur historiskt avseende är höjningen i relation till förra årets ränta betydande i relativa termer. En ny uppdatering om efterfrågan på lån visar en ny bild av bostadsmarknaden, i början av maj hade nya låneansökningar ökat med 5,3% jämfört med den tidigare veckan vilket visar på en ökning av bostadsköp.
James Picerno

Vad hände med Philipskurvan?
Ed Dolan ger en historisk tillbakablick över utvecklingen av den klassiska Philipskurvan och menar att den idag är så gott som död. Under de senaste åren har hög arbetslöshet kombinerats med låga och stabila inflationsförväntningar. Om Philipskurvan ska bli aktuell igen krävs radikala förändringar av omständigheterna.
Ed Dolan

Europeisk stabilitet ligger flera år fram i tiden
Dan Steinbock menar att det är felaktigt att, som flera EU-ledare, säga att Europa är tillbaka på banan. Sunda finanser ligger flera år fram i tiden. Exempelvis hade Portugal år 1980 dubbelt så hög per capita inkomst som Malaysia och Sydkorea. I slutet av detta årtionde väntas de ligga 40 procent bakom Sydkorea, och endast 15 procent framför Malaysia. Portugals per capita inkomst kommer hamna efter Oman, Tjeckien och Lettland.
Dan Steinbock

Minskad arbetslöshet i USA behöver inte betyda återhämtad arbetsmarknad
Tim Duy skriver om april månads arbetslöshetsrapport i USA som visar på minskande arbetslöshet. Det kan därför ses som en första utmaning till centralbankens befintliga policy om att hålla räntan låg. Risken finns att policyfattare nu agerar för snabbt. Duy menar att den svaga löneökningen visar på en haltande arbetsmarknad.
Tim Duy