När medelklassen röstar på Trump och SD har vi problem | Ny podd

Denna veckas spaning i Pengar och politik är att Sverigedemokraternas framgångar inte längre förklaras med hur folk har det materiellt, utan av deras preferenser, ideologi och vad de tycker i opinionsundersökningar.

Fråga regeringen om SD:s framfart, och du kommer att få höra att eftersom reallönerna ökat finns inget skäl för missnöje. Eller att Socialdemokraternas tillbakagång beror på att Sverigedemokraterna och Moderaterna förflyttat sig mot en löntagarposition i det politiska fältet. Fråga SOM-institutet och de kommer att förklara att Sverigedemokraternas väljare är som folk är mest, men med en stark preferens för främlingsfientlighet. Fråga opinionundersökningsföretaget Novus och de har en berättelse om att politiker och medier sprider en problembild av egenintresse men att folk egentligen har alla skäl att vara nöjda med utvecklingen.

Sandro Scocco anser att “the bottom 90” har all anledning att vara missnöjda med sin relativa ekonomiska situation. Reallönerna må ha utvecklats jämt, men realinkomsterna spretar rejält. Den ökande inkomstspridningen har gjort att varje decentil har en sämre utveckling än decentilen som tjänar mer. Arbetsinkomsten för grundskoleutbildade män är lägre idag än den var för tjugo år sedan. Detta beror troligen på att försämrade arbetsvillkor som gör att man inte kommer upp i heltidslön.

Är det då de som förlorat ekonomiskt som röstar på Sverigedemokraterna? Ja, trots att Anders Sannerstedt på SOM-institutet framställer SD-väljarna som medelsvenssons så är de överrepresenterade främst bland lågutbildade män men också i hela “the bottom 80”, konstaterar Sandro.

Varför röstar män i högre utsträckning än kvinnor på Sverigedemokraterna? Högerextrema väljare uttrycker i allmänhet en större besvikelse på sin egen position i samhället än andra väljare. Möjligen har de högre förväntningar än kvinnor. Arbetsmarknadens försämrade villkor kan möjligen också upplevas särskilt kränkande för män.

Är då Sverigedemokraternas väljare så missnöjda som de har skäl att vara? Ja. Sverigedemokraternas väljare utmärker sig för att vara mest missnöjda med välfärden och polisen, samt med demokratin och politikerna, konstaterar Mikael Feldbaum. Att som SOM-institutet göra främlingsfientlighet till en fråga bland alla andra är fel eftersom den fungerar som en syndabock, en panacea, en universallösning som löser alla andra problem, menar Sandro.

När medelklassen börjar rösta på Trump har vi problem. Den utbredda känslan att ingenting går att göra åt de högerextrena partierna är farlig. Det går att minska fattigdomen bland pensionärer, sjuka och arbetslösa, menar Sandro Scocco.

Länkar:
Sverigedemokraternas sympatisörer, Anders Sannerstedt

Väljarna är arga på goda grunder, Sandro Scocco, SvD

SCB:s partisympatiundersökning

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige? Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund

Vita kränkta män – reaktionens massbas, Enmansutredningen

The political aftermath of financial crises: Going to extremes, Manuel Funke, Moritz Schularick, Christoph Trebesch

Bitterness in Life and Attitudes Towards Immigration, Panu Poutvaara, Max Friedrich Steinhardt

Prenumerera på podden via:

RSS: Feedburner Spelare: Itunes, Acast

Facebook: Pengar och Politik eller Arena Idé

Twitter: Arena Idé

Kategorier:
Allmänt, Blogg