Ny plattform för Morgondagens socialtjänst

Socialtjänsten och hur samhällets yttre sociala insatser ska organiseras är omdiskuterat. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media. Samtidigt förbereder regeringen en översyn av det sociala arbetet. Vad bör en sådan översyn innehålla? Är den traditionella organiseringen av professionellt socialt arbete i kommunal regi den mest ändamålsenliga eller bör andra huvudmannafrågor aktualiseras? Hur ser villkoren ut för fortsatt professionalisering av det sociala arbetet?

För att bidra med diskussioner som inte bara ger beskrivningar av hur problemen ser ut utan också stimulera framåtsyftande förslag till förändringar och förbättringar, lanserar nu Arena idé tillsammans med en arbetsgrupp bestående av forskare, fackförbund och intresseorganisationer, en plattform för att samla diskussionen. På plattformen Morgondagens Socialtjänst kommer vi någon gång varje vecka att presentera olika artiklar i ämnet. Vi hoppas att du ska läsa och delta i samtalet. Följ samtalet och delta i diskussionen på morgondagenssocialtjanst.com

För att ytterligare bidra till samtalet och låta fler ta del av regeringens arbete inför den kommande översynen bjuder vi in till seminarium den 21 mars. Läs mer om seminariet och anmäl dig här.

Vi som deltar i arbetsgruppen är följande:
Arena idé, Björn Fries, projektledare, Tapio Salonen, professor, Malmö Högskola, Philip Lalander, professor, Malmö Högskola, Linda Marie Westergren, RFHL, Föreningen Sveriges Socialchefer, Förbundet för forskning i socialt arbete, Vision samt Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.
Läs gärna arbetsgruppens programförklaring för arbetet, klicka här.

Kategorier:
Allmänt, Blogg