Granskning av statens offentliga utredningar

EKONOMISK METODKVALITET INOM STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Kloka politiska beslut förutsätter bra underlag. Det svenska kommittéväsendet är reglerat på olika sätt, bland annat i en förordning och en Kommittéhandbok. Betyder det att våra folkvalda representanter får bra underlag? Det är en fråga om tillståndet i vårt demokratiska system.

Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört med de krav som ställs inom EU. Rapporten är framtagen av Ramböll Management Sverige AB i samarbete med Arena Idé. Ramböll har stått för två tredjedelar av kostnaden och Arena Idé för en tredjedel.

Varför har vi samarbetat med Ramböll i denna fråga? Svaret är enkelt. De har den kompetens från andra europeiska länders utredningsväsende vi letade för att göra denna utredning. De har naturligtvis ett affärsmässigt intresse, men vi bedömde att det uppvägdes av deras intresse att visa att de kan göra en utredning som tål en kritisk granskning. Av rapporten framgår hur resultatet tagits fram.

Det fanns ytterligare en farhåga, nämligen att utredningen skulle uppfattas som en ensidig kritik av alliansregeringens sätt att hantera utredningsväsendet. Vi valde därför att studera två tidsperioder, 2002-03 och 2011-12. Ramböll tillfrågade även Timbro och Fores om de ville vara med. Båda avböjde.

Vilka slutsatser kan man dra av genomgången? Kommittéväsendet har granskats flera gånger av olika institutioner, exempelvis Riksrevisionen och ESO, och akademiker. Kritiken gäller att kvaliteten varierar kraftigt. Rambölls slutsatser är att trots kritik från utomstående, trots krav på kon- sekvensanalyser och en Kommittéhandbok kvarstår allvarliga brister. Vissa analyser har blivit bättre medan andra blivit sämre.

De folkvalda är värda bättre underlag.

 

Ladda ner Rapporten här

 

Med anledning av rapporten anordnar Ramböll och Arena Idé ett seminarium i Riksdagen, tisdagen den 6 maj kl 14.00.

Datum: Tisdag den 6 maj
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Mittpoolen Riksdagen, Riksgatan 2.

Deltagare:
Mariell Juhlin, Chefekonom, Ramböll Management Consulting
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd
Samuel Engblom, Chefsjurist TCO
Ardalan Shekarabi, Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Andreas Norlén, Riksdagsledamot Moderaterna

Moderator: Lisa Pelling, Utredningschef Arena Idé

Program:
14:00 Inledning/välkommen, Boa Ruthström, Chef, Arena Idé
14:05 Presentation av granskningens resultat, Mariell Juhlin
14:20 Praktiska erfarenheter och reflektioner, Jens Hedström, och Samuel Engblom
14:35 Politiska reflektioner, Ardalan Shekarabi och Andreas Norlén
14:50-15:00 Öppen diskussion

 

 

Kategorier:
Allmänt, Blogg