Ny rapport om den svenska modellen

The Swedish Model – conflict or consensus? är en rapport av Arenagruppens vd Håkan A Bengtsson. Rapporten utges i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung, är skriven på engelska och riktas till en internationell publik.

Upploppen i Stockholms förorter på våren 2013 uppmärksammades internationellt och visade att klyftorna i det svenska samhället har ökat på senare år. Samtidigt som den borgerliga alliansregeringens politik har gynnat stora grupper, särskilt genom jobbskatteavdragen, har situationen försämrats för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Den svenska modellen har förknippats med arbetarrörelsen och Socialdemokraterna, men numera gör även Moderaterna och Alliansen anspråk på begreppet.

Håkan A Bengtsson gör en genomgång av den svenska modellen, dess historia och de förändringar som har skett under senare år, samt utsikterna för dess framtid.

Rapporten utgör nummer 19 i serien Ny tid.

Läs rapporten The Swedish Model – conflict or consensus?

Kategorier:
Allmänt