Ny rapport från Arena Idé

Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där staten och kommunerna köper välfärdstjänster av privata vinstdrivande och icke vinstdrivande företag och organisationer.

En av de frågor som väckt het politisk debatt och orsakat konflikter mellan och inom de politiska partierna och de fackliga organisationerna är hur vinster/överskott som uppstår inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska hanteras.

Rapporten är skriven av Ardalan Shekarabi, som doktorerar inom upphandlingsrätt på juridiska institutionen på Uppsala Universitet.

Ladda ner rapporten här.

Kategorier:
Allmänt