NY rapport | Sociala strukturer i utbildningssystemet

Arena Idé lanserar ny rapport på fullsatt seminarium. I Sociala strukturer i utbildningssystemet undersöker olika forskare hur övergripande strukturer formas inom utbildningssystemet på olika sätt:

Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? Vem blir lärare – och varför? Hur ser rekryteringen till skolväsendet, nu och framöver? Få kan försörja sig på att vara konstnär, ändå har få utbildningar lika högt söktryck som just de konstnärliga. Vem får plats på prestigeutbildningarna – och vem utesluts? Vilka är de unga som vänder politiken ryggen – och vilka engagerar sig? Hur påverkar klass, kön och plats?

Läs rapporten här ››

De medverkandes presentation hittar du här ››

20150113_123249