Ny tid

Ny tid är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden.  Projektet söker inspiration från såväl andra länder som de senaste forskarrönen.

Inom projektet publicerar vi rapporter och uppsatser kring en rad frågor och med en bred ansats. Rapporterna presenteras och diskuteras på offentliga seminarier.

Här är rapporterna

 

Kategorier:
Ny Tid