Rapporter som ingår i Ny Tid-serien

Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser - 9 april, 2018

– Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet. Hur ser dagens medielandskap ut? Vem äger dagens medier? Och hur påverkar det förutsättningarna för medierna i framtiden och hur morgondagens mediestöd ska organiseras? I rapporten ”Dagstidningarna nya ägare politiska styrda stiftelser. Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet” visar journalisten och författaren Sverker Lindström […]


LÄS MER

Modernisera Sverige! - 21 mars, 2018

– Om snabba tåg som kommer i tid I den här rapporten går Rune Wigblad igenom de frågeställningar som finns kring magnettåg och försöker ge svar om teknikalternativets fördelar. Rapporten diskuterar teknikens potential som snabbtåg, magnettågens del i ett hållbart samhälle, granskar kritiskt Sveriges infrastrukturinvesteringar och pläderar för magnettågens överlägsenhet gentemot höghastighetståg. Rune Wigblad är […]


LÄS MER

Demokrati – hotet från populismen - 17 maj, 2017

Populistiska strömningar låg bakom utfallet både i brexit-omröstningen och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Populismen breder ut sig i Europa. I tre essäer diskuterar Sam Hägglund och Lars-Olof Pettersson hur populismen – historiskt sett och i dag – har förhållit sig till demokratin. Författarna ställer sig en rad frågor: Vilka är de viktigaste […]


LÄS MER

Transnationell jämlikhetspolitik - 11 april, 2017

I den europeiska samtiden är vi, våra arbeten, brist på arbeten, idéer, ekonomiska kriser, ekonomisk tillväxt, konflikter och politik i rörelse över nationsgränser. Detta är ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva som saknar en tydlig jämlikhetspolitik. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor och inte endast ett […]


LÄS MER

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa - 22 december, 2016

Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i […]


LÄS MER

Tillbaka till socialförsäkringar för alla - 21 december, 2016

Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för […]


LÄS MER

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar - 23 maj, 2016

Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen: […]


LÄS MER

Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar - 10 maj, 2016

Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så […]


LÄS MER

Søren Krarup – konservatismens tredje våg - 23 september, 2015

Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av […]


LÄS MER

Tyskar och “utlänningar” - 18 juni, 2015

När de konservativa systerpartierna CDU/CSU och det socialdemokratiska SPD, som i dag formar Tysklands stora koalition, efter valet i september 2013 förhandlade om samarbete bidrog komplexet tyskar och utlänningar till att förhandlingarna blev utdragna. Ämnet hade under årtionden gett upphov till svåra politiska motsättningar. Nu förefaller man ha nått en samsyn som tidigare var fullständigt […]


LÄS MER

Sätt riksdagen i karantän – en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri - 11 maj, 2015

Påverkansindustrin blomstrar i hela västvärlden. ICCO:s rapport om lobbyism skildrar en bransch på frammarsch. ”Pr-byråer är på uppgång, växer i omsättning och är optimistiska inför framtiden. Vinsterna ökar.” Samtidigt varierar graden av regleringar och lagstiftning kraftigt länder emellan. Medan USA, där påverkansbranschen är etablerad sedan länge, har åtskilliga verktyg för att kontrollera och granska industrin […]


LÄS MER

Gör din plikt – kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst - 22 april, 2015

Rapport nr 24 i Ny Tid-serien. Av Mats Wingborg. Den 16 juni 2009 avskaffade riksdagen den allmänna värnplikten i fredstid. Flera skribenter har påpekat att något därigenom gick förlorat. Värnplikten hade, enligt dem, fungerat som ett kitt i det sammanhållna Sverige. Värnplikten skolade också nya generationer för gemensamma samhällsinsatser och bidrog understundom till att socialisera […]


LÄS MER

Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa - 6 maj, 2014

Rapport nr 23 i Ny Tid-serien. Av Daniel Mathisen. De senaste tre åren har Europeiska unionen genomgått en exempellös skuldkris som fört med sig rekordhög arbetslöshet, fallande investeringar och lägre förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Europas svar har varit att strama åt offentliga utgifter, något som fört med sig än högre arbetslöshet och ytterligare fall […]


LÄS MER

Ett marinblått Frankrike? - 28 april, 2014

Tomas Lindbom har skrivit en rapport om hur Nationella fronten har stärkt sin ställning i fransk politik sedan Marine Le Pen tog över ledarskapet i partiet för drygt tre år sedan. Marine Le Pen fullföljer en mer än hundra år gammal nationalistisk tradition i Frankrike. Hennes variant av nationalism är inskränkt och kulturrasistisk. Invandrare ska assimileras […]


LÄS MER

Börje Ljunggren: Sino-japanskt maktspel med historisk eld - 13 januari, 2014

Några obebodda klippöar i Östkinesiska havet, av Japan kallade Senkaku och av Kina kallade Diaoyu, är epicentrum för växande spänningar mellan Kina och Japan. För USA, Japans nära allierade, innebär utvecklingen en komplicerad balansakt. Försvarsalliansen med Japan är en central del av USA:s Östasienpolitik, men av stor betydelse för USA är också att inte försämra […]


LÄS MER

Håkan A Bengtsson: The Swedish Model – conflict or consensus? - 8 november, 2013

rapport by Håkan A Bengtsson, executive director of the Arena Group (Arenagruppen). Published in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung. Rioting in suburban areas of Stockholm and other Swedish cities in the spring of 2013 was rapported in several international media. The riots exposed the increased rifts in Swedish society. Major groups have benefited in purely […]


LÄS MER

“Vi har aldri vært kulturradikale” - 14 maj, 2013

“Kulturradikalism var en term för att mildra konflikter i ett konfliktfylld situation. Men det fylls med mening och utan innehåll”. I en ny artikel, utgiven av Arena Idés Ny tid-projekt, problematiserar Håvard Friis Nilsen, chef för den norska tankesmedjan Res Publica, begreppet “kulturradikal” genom att fördjupa sig i Georg Brandes teorier om kulturradikalism. Varför finns det inga kulturradikaler? Georg […]


LÄS MER

Sverker Lindström: Pengar till politikerna och risken för korruption - 6 maj, 2013

Sverige anses inte ha någon omfattande korruption. Ett resultat av den uppfattningen är att vi hittills har saknat lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. En annan förklaring är att Moderaterna i sex år motarbetat en lagstiftning. Under tiden har Moderaterna tagit emot mer än 90 miljoner kronor från anonyma givare. Sedan 2008 jagas Sverige av […]


LÄS MER

Wii, the people – Partier, rörelser, infrastruktur och presidentvalskampanjen 2012 - 18 december, 2012

Av Matt Browne, Senior Fellow på tankesmedjan Center for American Progress. Arenagruppen har erhållit rätten att översätta och sprida Matt Brownes text tack vare vårt samarbete med CAP. Översättning: Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena. Efter det amerikanska presidentvalet 2008 åkte många progressiva ledare och strateger på pilgrimsresa till USA. Syftet var att inhämta kunskap om den senaste utvecklingen inom politisk organisering och kommunikation, samt att se hur nya medier hade använts för att uppnå politiska mål. Den överväldigande majoriteten hoppades att studiet […]


LÄS MER

Ardalan Shekarabi: Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys - 5 oktober, 2012

Av Ardalan Shekarabi, doktorand inom upphandlingsrätt på juridiska institutionen på Uppsala Universitet. Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där […]


LÄS MER