Ökad sysselsättning i Europa och socialförsäkringar för alla | Två nya rapporter i Ny tid-serien

I rapportserien Ny Tid lyfter Arena Idé rapporter som syftar till att befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Nu släpps två nya rapporter för nedladdning och läsning.

Tillbaka till socialförsäkringar för alla

I rapporten Tillbaka till socialförsäkringar för alla diskuterar Anna Hedborg hur täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna utvecklats sedan mitten av 1990-talet, samt de olika typer av tilläggsförsäkringar som organiserats som parallella lösningar utanför den allmänna försäkringen. Vilka konsekvenser har det fått och finns det något annat sätt? Hedborg presenterar en reform skulle kunna genomföras för en sammanhållen och mer jämlik socialförsäkring med hög täckningsgrad.

Ladda ner och läs rapporten här.

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa

Det råder inget tvivel om att europeiska centralbanken, kommissionen och länderna i eurozonen hyser förhoppningar om att den politik de satt sin lit till så småningom ska leda till tillväxt och efterfrågan på arbetskraft i Europa. Prioritetsordningen är dock klar – först kommer euron, sedan kommer tillväxten. Det är emellertid svårt att se hur uthållig tillväxt och full sysselsättning ska kunna åstadkommas inom ramen för det regelsystem som gäller i Euroland. I rapporten En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa diskutera Lars Anell möjligheten att åstadkomma en starkare, uthållig ekonomisk tillväxt som skapar jobb och framtidstro.

Ladda ner och läs rapporten här.

Kategorier:
Allmänt, Blogg