Otrygg på jobbet

I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan 20 år tillbaka. Otrygga anlitande­former ökar. Vilka konsekvenser får det för individerna, den fackliga rörelsen och samhället?

I Sverige och övriga OECD-länder har osäkra anlitandeformer varit ganska ovanliga bortsett från vissa sektorer, som kultursektorn. I dag krävs i den svenska gemensamt finansierade välfärdssektorn  att kuratorer och psykologer ska ha egen firma för att få uppdrag. I Spanien är tidsbegränsade anställningar vanligare än tillsvidareanställningar.

I Frankrike är 75 procent av alla nyanställningar tidsbegränsade.

Traditionellt har den internationella fackföreningsrörelsen arbetat med de här frågorna i utvecklingsänder. I dag ökar de i OECD-länderna och i alla yrken.
Seminarierna är en del av Arena Idés projekt Otrygga anlitandeformer.

 

Varmt välkommen! 

 

Seminarium 1 » Otrygg på jobbet, Otrygg i systemet 28/11

Seminariet baseras på en rapport med samma namn om den svenska
arbetsmarknaden. Victor Bernhardtz har intervjuat ett tiotal företrädare
för olika fackliga organisationer.
Medverkande » Victor Bernhardtz, redaktör för antologin Skitliv, Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet, och Sofie Rehnström, jurist på LO.
Tid » Onsdag 28 november, kl 13.00–14:30.
Plats » Drottninggatan 83.

 

Seminarium 2 » Global utblick 17/1 – Nytt datum

Seminariet behandlar den globala situationen och bygger på en rapport skriven av Mats Wingborg.
Medverkande » Mats Wingborg.
Tid » Torsdag 17 januari kl 13.00–14:30.
Plats » Drottninggatan 83.

 

Seminarium 3 » Vad kan och bör göras? 

Seminariet avslutas med ett framåtblickande seminarium.

Medverkande » Meddelas senare.
Tid » Meddelas senare.
Plats » Drottninggatan 83.

 

Anmäl dig till » boa.ruthstrom@arenagruppen.se

Antalet platser är begränsat.

 


En del av Arenagruppen

Kategorier:
Allmänt