På coronakrisens frontlinje

Rapporter från fackligt arbete i äldreomsorgen i 10 europeiska länder

Projektet är ett samarbete mellan FES, Kommunal och Arena Idé.

Arena Idés Lisa Pelling kommer att skriva en sammanfattande rapport. De enskilda rapporterna lanseras i början av 2021 och den sammanfattande rapporten inför årsdagen av coronapandemin den 11 mars 2021.

Läs mer om projektet