På jakt efter Finanspolitiska rådets särskilda flyktingjobb | Ny podd

Strax före jul efterlyste Finanspolitiska rådet en ”complete makeover” av svensk ekonomi. Förebilden var 1990-talets Lindbeckkommission. Makeovern skulle gå ut på att finna särskilda flyktingjobb:

”Ännu viktigare är att det kommer fram nya typer av jobb, med lägre löner, låga kvalifikationskrav och betydligt mer flexibla anställningsvillkor.” ”Det fordras nya typer av jobb.”

”Vi ser inga bekymmer med trösklar för människor som kan svenska bra, som har yrkeserfarenhet eller som har en avslutad gymnasieutbildning.” ”Allmänt sänkta lägstalöner ser vi inte behov av”. ”Det är speciellt för personer som kommer hit och inte har, och inte kan förväntas få, en kompetens motsvarande en gymnasieutbildning.”, sade expertmyndighetens ordförande John Hassler.

Rådet ville att regeringen skulle tillsätta en expertkommission för att skapa de här lågavlönade jobben, endast för flyktingar. Podden Pengar och politik tillsätter den expertkommission som Finanspolitiska rådet efterlyser och ger sig ut på jakt efter de låglönejobb som Sveriges lågutbildade flyktingar enligt rådet ska arbeta med. Är det RUT-jobb? Eller mini-jobs? En rad teorier avhandlas i jakten på de särskilda flyktingjobben.

En slogan för Finanspolitiska rådet angående flyktingar är ”Gärna en utbildning, men först ett ordentligt jobb”. John Hassler hade väl aldrig blivit professor om han använt sin egen logik på sig själv, filosoferar Sandro Scocco. Den mer traditionella logiken är ju: först en utbildning, sedan ett jobb.

Podden konstaterar också att Sverige tillsammans med USA är ett extremt land. Inga andra höginkomstländer har lika många personliga tjänster som dessa två länder. I USA utförs dessa tjänster privat och i Sverige i offentlig regi. Om Sverige skulle ta små steg för att sänka skatter och sänka löner för enklare jobb, är det troligare att vi skulle hamna i en tysk eller europeisk situation med färre personliga tjänster, än i en amerikansk modell med många enkla tjänster. Att gå från enkla tjänster i offentlig regi, till samma mängd tjänster i privat regi, skulle förmodligen kräva en omläggning enligt amerikansk modell med working poor.

Prenumerera på podden via:

RSS: Feedburner Spelare: ItunesAcast

Facebook: Pengar och Politik eller Arena Idé

Twitter: Arena Idé

Kategorier:
Allmänt, Blogg