Daniel Lind

Daniel Lind är forskningsledare för Produktivitetskommissionen, ett femårigt initiativ av Facken inom Industrin. Daniel har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har under den här tiden forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.
Daniel har arbetat med många politikområden, bland annat lönebildning, ekonomisk politik och arbetsmarknadsfrågor i vid bemärkelse, men även arbetsmiljö, social rörlighet, skatter och subjektivt välbefinnande.
Kontaktuppgifter: daniel.lind@arenagruppen.se
Pressbilder
Kategorier: