Produktivitetskommissionen har nått halvtid – Vad händer framöver?

Hej Daniel!

Du jobbar som forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission. Berätta vad den här kommissionen är för något.

– Den här kommissionen är ett treårigt projekt som finansieras av fem fackförbund inom industrin och som drivs i samarbete med Arenagruppen. Kommissionens syfte är att utifrån en facklig utblick öka kunskapen om och förståelsen för produktivitetens drivkrafter, att stimulera till politikutveckling och att driva opinion runt de här frågorna och industrins betydelse för svensk ekonomi.

– Mitt uppdrag som forskningsledare är att driva projektet framåt och förhoppningsvis skapa värde för de finansierande förbunden och det fackliga Sverige.

Kommissionen sjösattes för ett och ett halvt år sedan, och har nu nått halvtid. Vilka är era närmaste planer?

– Just för tillfället arbetar jag mycket med en underlagsanalys som ska levereras till den fortsatta fackliga diskussionen om svensk lönebildning och märkessättande.

– Samtidigt lägger vi planen för hösten. Ett antal rapportsläpp och seminarier är planerade. Det handlar bland annat om sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet, om den svagare produktivitetstillväxten i västvärlden efter finanskrisen 2008 och sambandet mellan facklig organisering och företagens produktivitet.

Vill du ha en helhetsbild av vad som är på gång – klicka HÄR.

Regeringen har tillsatt en produktivitetskommission. Vad betyder det för ert arbete?

– Ja, det stämmer. I början av 1990-talet genomfördes en omfattande statlig produktivitetsutredning och nu har regeringen tillsatt en ny. Det är positivt och välbehövligt. Svensk ekonomi och svenskt samhälle är något helt annat i dag än för 30 år sedan. Liknande produktivitetskommissioner finns också i ett stort antal västländer. Så behovet tycks vara brett förankrat.

– För Facken inom industrins produktivitetskommission är det naturligt att skugga den statliga kommissionen. Hur detta konkret ska gå till är inte tydligt än, men inom kort kommer vi att träffa den statliga kommissionens huvudsekreterare för ett första samtal om dess arbete och inriktning.

Något ytterligare du vill skicka med till läsarna?

– Produktivitet låter tråkigt och tekniskt för många, men mitt budskap är att en förbättrad produktivitet har varit helt nödvändig för framväxten av det moderna Sverige vi känner i dag. Ett andra budskap är att frågan om framtidens produktivitet är politiskt väldigt spännande eftersom det handlar om ett mycket stort antal politikområden och hur de samspelar. Frågan skär igenom alla delar och nivåer av vårt samhälle, från den enskilde medarbetaren till arbetsplatsen, partssystemet och flertalet riksdagsutskott.

Kategorier:
Okategoriserade