Jakten på den jämlika skolan

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar sin skolgång och vilka som halkar efter. Det står helt klart att socioekonomiska skillnader spelar roll för skolframgången och därmed de framtida livschanserna. Det är oacceptabelt.

I Jakten på den jämlika skolan har Vesna Prekopic gett sig ut för att hitta det som på lång sikt kan skapa jämlikhet i svensk skola. Genom att träffa forskare, skolpersonal, elever, organisationer och politiker ska Vesna Prekopic lyfta och granska de idéer som finns och det som redan görs för att öka jämlikheten och likvärdigheten. Resultatet av sökandet kommer att presenterades i en slutrapport i mars 2018.

Följ jakten, idéerna och Vesnas analyser i podden Jakten på den jämlika skolan, på Instagram, Twitter och på Facebook.

Publicerat inom projektet