Kinas betydelse för industrins produktivitet i västvärlden

Under de senaste decennierna har Kina etablerat sig som världens fabrik. Detta har drivit fram en snabbt växande forskning om hur den här utvecklingen påverkar ekonomi, samhälle och demokrati i västvärlden.

Den här rapporten, som ges ut inom ramen för Facken inom industrins produktivitetskommission, består av en nyligen publicerad akademisk artikel som undersöker hur den ökade handeln med Kina påverkar industriproduktionens produktivitet i västvärlden.

Rapportförfattare: Daniel Lind, forskningsledare för Produktivitetskommissionen.

En relaterad text hittar du här. Den diskuterar konsekvenserna av Kinas framväxt utifrån ett bredare perspektiv och lyfter aspekter som behovet av sociala förmåner, familjebildning och demokrati. Därutöver framförs argumentet att Kinachocks-forskningen bär på ett förhållningssätt som kan bidra till att höja kvaliteten på en ofta svårt förutsägbar svensk ekonomisk-politisk debatt.