Aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning

Den svenska arbetsmarknaden fungerar generellt bra, men dras med två strukturella problem – långtidsarbetslöshet och kompetensbrist. För att möta dessa utmaningar krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rapporten identifierar sex tendenser som skapar otydlighet kring den statliga arbetsmarknadspolitikens roll och gör det svårare att tackla dessa problem. Det handlar bland annat om en otydlig gränsdragning mot kommunernas arbete och ett ökat individuellt ansvar.

Rapporten rekommenderar att tydliggöra det statliga ansvaret, säkerställa Arbetsförmedlingens lokala närvaro, uppvärdera arbetsförmedlarens roll, anpassa insatser efter behov, stärka den regionala nivån och våga använda offentliga investeringar för att möta samhällsbehov och samtidigt skapa arbetstillfällen. Vi kan ta demokratisk kontroll över hur arbetsmarknaden utvecklas, men för att göra det behövs tillräcklig styrkraft i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Elsa Engström är statsvetare med lång erfarenhet som utredare och sakkunnig inom arbetsmarknadsfrågor. Elsa har varit medförfattare till tre statliga utredningar om arbetsmarknads- och utbildningspoli- tik, hon har utrett omställningsfrågor åt arbetsmarknadens parter samt arbetat som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet.