Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2022

Denna rapport innehåller en genomgång av riksdagspartiernas politik i ett antal centrala arbetsmarknadsfrågor, inför valet 2022. Arena Idé publicerade en liknande rapport inför valet 2018.

Under mandatperioden 2018–2022 har stora förskjutningar skett av arbetsmarknadspolitiken. De partipolitiska skiljelinjerna lever vidare, men positionerna i flera sakfrågor ser delvis annorlunda ut än inför valet 2018.

En avgörande orsak till detta är den breda uppgörelsen om arbetsrätten, som i sin tur bygger på en uppgörelse mellan delar av parterna på arbetsmarknaden. Även reformeringen av konflikträtten, förändringarna av Arbetsförmedlingen och upprättandet av etableringsjobb har förändrat spelplanen.

Rapporten går i detalj igenom partiernas ståndpunkter och agerande i nio centrala arbetsmarknadsfrågor. Underlagen har främst varit partiernas program, kongressbeslut, ställningstaganden i riksdagen och formuleringar på partiernas webbsidor.

I tabellen nedan erbjuder vi en kortfattad redovisning av partiernas ståndpunkter i fem arbetsmarknadspolitiska frågor (tabellen ingår i rapporten och kan även laddas ner som separat PDF här) .

Partiernas åsikter i urval

Om rapporten i media:

Altinget

Tidningen Syre

Dagens Arena

Webbinarium