Att binda politiken vid hållbarhetsmasten

Den nuvarande rödgröna regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk kan se ut. Utredningen ska redovisas den 1 mars respektive den 1 juni 2016. Förhoppningen är att genom ett klimatpolitiskt ramverk etablera klimatpolitiska mål, formulera styrmedel samt lägga grunden för en “samlad och långsiktig” klimatpolitik. Direktiven nämner särskilt att en “klimatlag” ska utredas, enligt finskt, danskt och brittiskt snitt. Kajsa Borgnäs rapport Att binda politiken vid hållbarhetsmasten är ett inspel i debatten om hur ett sådant klimatpolitiskt ramverk kan se ut.

Rapporten består av tre delar: den första delen beskriver syftet med ett klimatpolitiskt ramverk i teorin; den andra delen diskuterar hur andra länder formulerat hållbarhetspolitiska ramverk i praktiken och jämför med svensk hållbarhetspolitik. Till sist ger rapporten konkreta förslag på hur ett klimatpolitiskt ramverk borde se ut både vad gäller form och innehåll.