Åtta lärdomar från brexit

Om den moderna populismen.

1. Populismen ställer land mot stad
2. Populismen handlar inte bara om invandringen
3. Populismen skapar identiteter som slår ut partiidentitet
4. Populismen introducerar förväntningar som det politiska systemet inte kan hantera
5. Populismen hamnar lätt i konflikt med den representativa demokratin
6. Populismen radikaliserar sig själv
7. Populismen skapar en motreaktion av elitism
8. Populismen kan lätt aktualisera gamla konflikter

Rapportförfattaren Katrine Marçal är journalist och författare. Hon är bosatt i London och skriver för Dagens Nyheter. ”Det enda könet” eller på engelska ”Who Cooked Adam Smith’s Dinner?“ har översatts till 20 språk.