On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Denmark

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Danmark under pandemin, men även vilken roll fackföreningsrörelsen spelade för att hantera krisen.

Redan före pandemin led den danska äldreomsorgen av stora problem. Coronakrisen satte därför en ytterligare press på en svårt underbemannad sektor.

Även om den danska äldreomsorgen klarade sig relativt bra i krisen, jämfört med andra länder, saknade personalen skyddsutrustning. Detta skapade en enorm oro bland personalen och bland de äldre. Fackföreningar mildrade krisen genom att snabbt lyssna på sina medlemmar och stötta dem i allt från att utforma tydliga riktlinjer till att förhandla om en dräglig sjukersättning.

Rapporten är skriven av Charlotte Bredal, sakkunnig inom arbetsmiljö på FOA, Kasper Manniche, chefsekonom på FOA, och Amalie Dam-Hansen, sakkunnig inom folkhälsa på FOA.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport: Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark: Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England: Gerry Mitchell, FES UK

Finland: Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland: Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge: Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland: Dave Watson, FES UK

Spanien: Jorge Hernández-Moreno och Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid och Fundación Alternativas

Sverige: Mari Huupponen, Kommunal