On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in England

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i England under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen och deras medlemmar spelade en avgörande roll för att mildra krisen.

Eftersom den brittiska äldreomsorgen redan före pandemin var i kris har flera brister synliggjort men även förvärrats. Efter år av underfinansiering och personalbrist lyckades smittan ta sig in på äldreboendena och drabba de allra sköraste – de äldre. Kvinnor, etniska minoriteter och migranter, som är överrepresenterade i äldreomsorgen, har fått riskera sin hälsa och sina liv när de gått till jobbet.

Fackföreningar och deras medlemmar har haft en avgörande roll i att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgsarbetarna under pandemin. De hanterade krisen genom att organisera och förhandla om allt från testning och skyddsutrustning till sjukersättning. Samtidigt ökade de medvetenheten hos allmänheten om de allvarliga bristerna inom äldreomsorgen. De fortsätter nu kampen mot låga löner och otrygga arbetsvillkor med parollen “No going back to normal”.

Rapporten är skriven av Gerry Mitchell som forskar om socialpolitik. Hon har varit verksam vid London School of Economics och doktorerat vid LSE’s Centre for Analysis of Social Exclusion. Gerrys har även varit involverad i Labourpartiet och kandiderade 2019 till parlamentet.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer.

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal