On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Finland

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Finland under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen spelade en avgörande roll för att mildra krisen. 

Även fast Finland klarade sig relativt bra under pandemin blev den underfinansierade äldreomsorgen svårt drabbad. Det saknades tydliga riktlinjer kring skyddsutrustning och testkapaciteten var mycket begränsad. 

Fackförbunden tog krisen på allvar tidigt och såg bland annat till att anställda som var utsatta för smittan fick en högre lön. De såg även till att förse personalen med tydliga riktlinjer när och hur skyddsutrustning skulle användas. 

Rapporten är skriven av Sari Bäcklund-Kajanmaa som är specialsakkunnig på fackförbundet för anställda inom kommunsektorn, statssektorn och de privata välfärdsbranscherna (JHL) i Finland.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal