On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Germany

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Tyskland under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen spelade en avgörande roll för att mildra krisen. 

Eftersom den tyska äldreomsorgen redan före pandemin var i kris har flera brister synliggjorts men även förvärrats. Efter år av underfinansiering och personalbrist lyckades smittan ta sig in på äldreboendena och drabba de allra sköraste – de äldre. Personalen som till stor del arbetar på deltidskontrakt har fått riskera sin hälsa och sina liv när de gått till jobbet.

Fackföreningar och deras medlemmar tog krisen på allvar tidigt i pandemin. De spelade en avgörande roll i att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgsarbetarna genom att organisera och förhandla om allt från testning och skyddsutrustning till sjukersättning.

Rapporten är skriven av Hildegard Theobald som är professor i folkhälsa vid University of Vechta i Tyskland. Hennes forskning berör migration, villkoren inom äldreomsorgen och äldreomsorgssystem i en internationell kontext.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete mellan Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport: Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark: Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England: Gerry Mitchell, FES UK

Finland: Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland: Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge: Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland: Dave Watson, FES UK

Spanien: Jorge Hernández-Moreno och Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid och Fundación Alternativas

Sverige: Mari Huupponen, Kommunal