On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Norway

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Norge under pandemin, men även vilken roll fackföreningsrörelsen spelade för att hantera krisen.

Även om den norska äldreomsorgen klarade sig relativt bra i krisen, jämfört med andra länder, saknades kunskap, riktlinjer och rutiner. Det rådde även stor brist på skyddsutrustning och ibland fick äldreomsorgspersonal använda medicinska skoskydd som substitut.

Fackföreningar mildrade krisen genom att snabbt lyssna på sina medlemmar och stötta dem i allt från att utforma tydliga riktlinjer till att förhandla om sjukersättning. En stor framgång vad att erkänna COVID-19 som är arbetsrelaterad sjukdom. Detta gav de anställda rätt till ersättning ifall de blev sjuka på jobbet.

Rapporten är skriven av Anne-Mari Samskott och Ingvar Skjerve, som båda är sjuksköterskor och utredare på Fagforbundet.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport: Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark: Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England: Gerry Mitchell, FES UK

Finland: Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland: Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge: Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland: Dave Watson, FES UK

Spanien: Jorge Hernández-Moreno och Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid och Fundación Alternativas

Sverige: Mari Huupponen, Kommunal