On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Portugal

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Portugal under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen och deras medlemmar spelade en avgörande roll för att mildra krisen.

Pandemin har synliggjort stora brister inom den portugisiska äldreomsorgen. Kvinnor som är överrepresenterade i äldreomsorgen har fått riskera sin hälsa och sina liv när de gått till jobbet. Efter år av underfinansiering och personalbrist lyckades smittan ta sig in på äldreboendena och drabba de allra sköraste – de äldre. För att täcka den höga sjukfrånvaron tvingades många jobba 12-timmarsskift 14 dagar i rad. Många saknade skyddsutrustning och riktlinjerna var otydliga.

Fackföreningar och deras medlemmar har haft en avgörande roll i att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgsarbetarna under pandemin. De larmade snabbt om de allvarliga bristerna och förde kampanjer för att stärka äldreomsorgen med högre löner, ökad bemanning och bättre arbetsvillkor.

Rapporten är skriven av Ana Catarina Fontes som är sociolog och arbetar på socialförsäkrings- och arbetsmarknadsdepartementet i Portugal.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport: Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark: Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England: Gerry Mitchell, FES UK

Finland: Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland: Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge: Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland: Dave Watson, FES UK

Spanien: Jorge Hernández-Moreno och Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid och Fundación Alternativas

Sverige: Mari Huupponen, Kommunal