On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Scotland

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Skottland under första vågen av pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen hanterade krisen. 

Den skotska äldreomsorgen som i stor utsträckning både är privatiserad och fragmenterad var redan före pandemin i kris. Pandemin har därför synliggjort flera brister som lett till förödande konsekvenser för de äldre, och inte minst för de som bott på äldreboenden. Den otillräckliga planeringen ledde till misslyckanden att testa och spåra smittan liksom att förse personalen med skyddsutrustning. 

Fackföreningar hanterade krisen genom att organisera och förhandla om allt från testning till skyddsutrustning och sjukersättning. Samtidigt kampanjade facken för mer genomgripande reformer bort från den långtgående marknadiseringen som idag råder i den skotska äldreomsorgen.

Rapporten är skriven av Dave Watson som forskar om en rad områden inom policyutveckling, med särskilt fokus på arbetarrörelsen. Han är även tidigare samhällspolitisk chef på fackförbundet UNISON i Skottland.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal

Webbinarium