On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Spain

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Spanien under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen och deras medlemmar spelade en avgörande roll för att mildra krisen. Rapporten bygger på elva intervjuer med experter, fackliga representanter, tidigare politiker och ordförande för den spanska arbetsgivarorganisationen för vård- och omsorg.

Pandemin har synliggjort stora brister inom den spanska äldreomsorgen. Efter år av underfinansiering och personalbrist lyckades smittan ta sig in på äldreboendena och drabba de allra sköraste – de äldre. För att täcka den höga sjukfrånvaron tvingades omsorgspersonal jobba dubbla skift och nekades även ibland att ta ut sina lediga dagar. Många saknade skyddsutrustning och riktlinjerna var otydliga. Kvinnor, etniska minoriteter och migranter, som är överrepresenterade i äldreomsorgen, har fått riskera sin hälsa och sina liv när de gått till jobbet.

Fackföreningar och deras medlemmar har haft en avgörande roll i att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgsarbetarna under pandemin. De hanterade krisen genom att organisera och förhandla om allt från ökad bemanning till testning och sjukersättning. Bortom de mest akuta behoven förde facken kampanjer för att stärka äldreomsorgen med högre löner och bättre arbetsvillkor.

Rapporten är skriven av Jorge Hernández-Moreno som doktorerar vid institutet för offentlig förvaltning i Madrid (IPP-CSIC), och Manuel Pereira-Puga som har doktorerat i sociologi och nu arbetar vid samma institut.

 

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer.

Projektet är ett samarbete mellan Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska progressiva tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

 

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal