On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Sweden

Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Sverige under pandemin, men även hur fackföreningsrörelsen hanterade krisen. 

Coronakrisen drabbade en underfinansierad och underbemannad äldreomsorg. Krisen förvärrades av att äldreomsorgens personal inte prioriterades när skyddsutrustningen skulle fördelas, av osäkra anställningar som tvingade äldreomsorgsarbetare att arbeta på flera arbetsplatser samtidigt, och av system för sjukersättning som tvingade personal att gå till jobbet trots att de borde ha stannat hemma.

Tack vare fackförbund och deras medlemmars hårda arbete har medvetenheten om de bristande förhållandena inom äldreomsorgen ökat. Det var det en stor seger för Kommunal när SKR i början av mars uppmanade alla arbetsgivare i kommunsektorn att förlänga alla tillfälliga kontrakt till minst 14 dagar, så att timanställda skulle kunna få rätt till sjuklön. Ett avskaffande karensavdraget är någonting Kommunal har drivit länge, det var därför en stor facklig seger när avdraget i början av pandemin tillfälligt avskaffades.

Rapporten är skriven av Mari Huupponen som är expert på vårdfrågor och arbetar som utredare på Kommunal. Mari har en masterexamen i public health and medical management och kandidatexamen i statsvetenskap.

Om projektet

Rapporten är en del av rapportserien On the Corona Frontline som skildrar situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder. Rapporterna är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare och baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Projektet är ett samarbete med Arena Idé, fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal