Därför får vi fler obehöriga lärare

Det råder bred politisk enighet om att bristen på behöriga lärare är ett av den svenska skolans största problem. Ändå har andelen obehöriga lärare ökat under de senaste åren. Andelen obehöriga lärare är högst i friskolorna och skillnaden i andelen obehöriga lärare mellan kommunala skolor och friskolor fortsätter att öka.

I april 2021 publicerade Arena Idé en rapport som redovisar statistik över andelen behöriga lärare i samtliga Sveriges 290 kommuner. Nu har rapporten uppdaterats med statistik från läsåret 2020/21.

I alla regioner, och i över 80 procent av kommunerna, är andelen obehöriga lärare högre i friskolor än kommunala skolor. Rapporten ger en uppdaterad lägesbeskrivning som visar hur utbredd och ojämnt fördelad bristen på behöriga lärare är runtom i landet och mellan skolhuvudmän.

I rapporten granskas hur marknadsmekanismerna i vårt skolsystem ökar efterfrågan på obehöriga lärare. Ett grundproblem är att obehöriga lärare är billigare för huvudmännen eftersom de har lägre löner och en mer utsatt situation. Det sänker kostnaderna och därmed möjliggörs ett större vinstuttag i friskolor.

Rapporten behandlar också olika sätt att öka andelen behöriga lärare. På lång sikt finns flera olika möjligheter som framförts av både fackförbund och partier, men det krävs åtgärder som ger effekt också på kort sikt. Rapporten presenterar fem förslag till politiska åtgärder på nationell och lokal nivå.

Om författaren

Johan Enfeldt är en tidigare liberal regionpolitiker med en 23-årig politisk karriär. I dag är han medlem i Socialdemokraterna och arbetar aktivt med frågor inom skola, miljö, arbetsmarknad, välfärd och demokrati.

Länk till den tidigare rapporten

Om den tidigare rapporten i media

DN Insändare: ”Ge mindre skolpeng till friskolor med obehöriga lärare”

DN Debatt: ”Gör det olönsamt för friskolor att anlita obehöriga lärare”

Omni: Arena Idé: Det ska kosta att anlita en obehörig lärare

Arena Idés pressmeddelande om rapporten

Sveriges Radio Stockholm: Flest obehöriga lärare i Stockholms friskolor

Örebro Nyheter: Ny kartläggning: friskolor har flest obehöriga lärare

Märsta.nu: Flest obehöriga lärare i friskolorna

Sveriges Radio Värmland: Sämre lärarbehörighet i friskolor

Altinget: Friskolor har flest obehöriga lärare

Skolvärlden: Per Kornhall: SKR har diskvalificerat sig från ansvaret för Sveriges framtid

Nya Wermlands-Tidningen: Låg andel behöriga lärare på friskolor – Värmland har landets största klyfta

Värmlands Folkblad: Almega vill ha 1800-talet tillbaka

Smålandsposten: Närmare hälften av lärarna på Älmhults friskolor är obehöriga

DN Debatt Repliker: ”Fakta är att obehöriga lärare kostar mindre och har sämre anställningsskydd”

ETC: Friskolorna har färre behöriga lärare

Webbinarium

Johan Enfeldt. Foto: Severus Tenenbaum