Den demokratiska och investerande välfärdsstaten – en bevattningsanläggning för tillväxt

En ny rapport från Produktivitetskommissionen om den svenska modellens grundfundament och vad det är som gör att den har lyckats förena hög produktivitet och hög sysselsättning med relativt små inkomstskillnader och hög livskvalitet.

Den Svenska Modellen hyllas nästan unisont som något effektivt och klokt – något som vi kan slå oss för bröstet för och helst missionera om. Men vad är den svenska modellen och hur mår den? Har den blivit en hägring som alla omhuldar, men som politiken inte tar långsiktigt ansvar för? Har retoriken om modellens förträfflighet blivit viktigare än modellens faktiska utveckling? Hur mycket kan en modell förändras utan att något annat har tagit dess ställe?

I den här rapporten presenterar och diskuterar Roger Mörtvik den svenska modellens grundfundament och vad det är som gör att den har lyckats förena hög produktivitet och hög sysselsättning med relativt små inkomstskillnader och hög livskvalitet. En viktig lärdom är att den svenska modellens framgång förklaras av ett system där många delar samspelar och där helheten är nödvändig för att den ska fungera som det är tänkt. Det innebär att kortsiktigt präglade reformer tenderar att leda till långsiktigt negativa konsekvenser som inte förutsågs.

Den kanske viktigaste politiska slutsatsen i rapporten är att den svenska modellen sedan lång tid tillbaka lider av en omfattande underhålls- och investeringsskuld. Det gäller den klassiska kapitalstocken, det gäller humankapitalet och det gäller det sociala kapitalet. Om vi inte investerar bort dessa problem kommer tillväxten att försvagas och konkurrenskraften försämras. Välfärdens kvalitet kommer att urholkas än mer och stödet för samhällsmodellen riskerar att erodera. Detta är det svårt att inte hålla med om.

Roger Mörtvik är fristående konsult, som under senare år har arbetat som statssekreterare med ansvar för arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik. Fram till 2014 var Roger samhällspolitisk chef på TCO. Han har skrivit boken Turboekonomin och är en återkommande debattör i frågor som rör ekonomi, arbetsmarknad och välfärd.