Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal

Rapport av professor Anders Kjellberg

Anders Kjellberg. Foto: Lunds universitet.

I denna rapport redovisas för första gången ny helårsstatistik fram till 2021 om facklig organisationsgrad, samt medlemssiffror för fackförbund och a-kassor. Rapporten innehåller även en utförlig beskrivning och analys av de omvälvande skeendena i den svenska partsmodellen under 2020, som präglades av coronapandemin och förhandlingar om ett nytt huvudavtal.

Här är Anders Kjellbergs presentation om rapporten.

Rapporten ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé under åren 2019-2022 utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Uppdatering 28 sep 2021: Rapporten är nu utvidgad med en rad nya kapitel och avsnitt.
Bland annat ett nytt kapitel om människors motiv att vara med i facket (eller ej), ett utbyggt kapitel om huvudavtalet 2020 och processen kring dess upphöjande till lag, ett utvidgat kapitel om organisationsgraden och medlemstalen bland utrikes och inrikes födda, samt ett kapitel som behandlar det aviserade EU-direktivet om minimilöner.

Ur innehållet:

Det hände mycket på den svenska arbetsmarknaden år 2020. En omfattande avtalsrörelse, ett nytt huvudavtal och inte minst en av coronapandemin utlöst ekonomisk kris som slog väldigt ojämnt mot olika branscher.

Som följd av den extrema osäkerhet som den ekonomiska krisen medförde, men också en mer generös a-kassa, upplevde facken och a-kassorna under mars och april 2020 en medlemstillströmning utan tidigare motsvarighet.

  • Den fackliga organisationsgraden steg för första gången sedan 1990-talets mitt. Efter en stabilisering på 68 procent 2019 ökade den 2020 till 69 procent. Uppgången omfattade både arbetare (från 60 till 61 procent) och tjänstemän (72 till 73 procent). 
  • För andra året i rad steg fackanslutningen hos utrikes födda arbetare, från 50 procent 2018 till 51 procent 2019 och 52 procent 2020. Det innebär en markant omsvängning jämfört med utvecklingen 2006-2018, då de utlandsfödda arbetarnas organisationsgrad sjönk oavbrutet och betydligt mer än bland de inrikes födda (år 2006 var den 77 procent i båda grupperna). Hos inrikes födda arbetare var organisationsgraden åren 2018-2020 oförändrat 64 procent.
  • När året var slut hade facken fått 75 000 fler yrkesaktiva medlemmar än vid föregående årsskifte. Bara under loppet av två månader (mars-april) ökade fackens medlemstal med omkring 58 000 medlemmar. 
  • LO växte med 9 700 medlemmar under mars och 10 200 under april. Tjänstemannafacken ökade ännu mer, varav Unionen stod för långt mer än hälften av tillväxten eller sammanlagt 23 700 medlemmar under de två månaderna. Medlemstillväxten är i stort sett koncentrerad till första halvåret, med ett klart undantag. Kommunal ökade med 8 800 under första halvan av året och med 9 400 under den andra. Det står i skarp kontrast till Unionen, som ökade med 29 800 under första halvåret men som t.o.m. minskade något under resten av året. 
  • Under året fick de fackliga a-kassorna 234 000 fler medlemmar, en ökning på närmare sju procent, som till 90 procent skedde under första halvåret. Tillströmningen var betydligt större än den fackliga medlemsökningen. 
  • Medan antalet LO-medlemmar blev 24 200 fler under 2020, steg LO-kassornas medlemstal med 104 600 eller drygt fyra gånger mer. TCO-kassorna ökade med 83 500 medlemmarna och TCO-förbunden exklusive Vårdförbundet med 33 100 eller 40 procent av kassornas medlemsökning. Sveriges största a-kassa, Akademikerkassan AEA, som omfattar Saco-förbunden och Vårdförbundet inom TCO, fick 40 500 fler medlemmar under 2020, medan antalet medlemmar i Saco och Vårdförbundet ökade med sammantaget 16 000.

Men även i ett annat avseende var 2020 ett historiskt år för den svenska partsmodellen, då ett nytt huvudavtal under stark politisk press ingicks mellan PTK, Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall. Att ett huvudavtal tecknas utan att LO är med understryker 2020 som ett exceptionellt år och avspeglar den varierande problembild som olika förbund står inför, vilket beskrivs utförligt i denna rapport. 

Kortfattat avspeglar skeendena under 2020 en maktförskjutning inom fackföreningsrörelsen från arbetarsidan till tjänstemannasidan och inom den svenska partsmodellen till ett större inflytande för arbetsgivarsidan och politiken.

Författare till rapporten är Anders Kjellberg, landets ledande forskare om den svenska partsmodellen och andra frågor som rör fackligt inflytande, samt en av Lunds universitets mest citerade forskare i media.

Rapportens redaktör är German Bender, utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan.

Webbinarium

Medieomnämnanden

SvD Debatt: ”Minimilöner skulle skapa dubbla system”

DN Ledare: Därför gillar liberaler facket – men det här bör LO sluta med

Sveriges Radio Ekot: Trendbrott för facken – alltfler ansluter sig

SvD/TT: Trendbrott – fler går med i facket

Aftonbladet/TT: Trendbrott – fler går med i facket

Altinget: Det våras för facken

Lag & Avtal: Tillströmning till a-kassan och facket under pandemin

Omni: Allt fler går med i facket

Arbetet: Enkel lösning kan stoppa EU:s hot mot svenska löner

Arbetet: Fler invandrare går med i facket

Arbetaren: Förskjutning inom fackrörelsen – ”internationellt unikt”

Dagens Arbete: Medlemmar strömmar till facken under krisen

Arbetsvärlden: Anders Kjellberg: Las-lagen allmängiltigförklarar en överenskommelse som några få parter träffat

Arbetsvärlden: Expert: ”De förbund som inte skrivit på borde ta sig en funderare”

Arbetsvärlden: Ny rapport: Minimilöner kan pressa undan kollektivavtal

Arbetsvärlden: Tjänstemannafacken stärks och arbetarfacken försvagas

Dagens Arena: Vi tar ansvar för den svenska modellen

Dagens Arena: Varför vill EU sänka svenska löner?

Dagens Arena: Fortsatt fördel med kollektivavtal vid omställning

Dagens Arena: Trendbrott: Allt fler arbetare med i facket

TCO: Två glädjande rapporter visar på ökad facklig styrka!

Lag & Avtal: Han gräver i arkiven för att förstå arbetsmarknaden

Kommunalarbetaren: Kommunal bäst och sämst på rekrytering

Sekotidningen: Stor ökning av utlands­födda i Seko

Sekotidningen: Trenden har vänt – fler söker sig till facket

Byggnadsarbetaren: A-kassan och Byggnads visar plussiffror – “Oro för jobben”

Hotellrevyn: Pandemin fick fler att gå med i facket

Hotellrevyn: Fler gick med i fack förra året

Mål & Medel: Livs gyllene chans

Fastighetsfolket: Färre utlandsfödda med i Fastighets

Fastighetsfolket: Fler utrikes födda går med i facket

Läraren: Lärarförbundet ökar – 2 208 nya medlemmar

Flamman: #1 av 50 segrar som gav oss hopp under pandemiåret: Den fackliga organisations­graden

Sydsvenskan: Trendbrott – fler går med i facket

Upsala Nya Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

Blekinge Läns Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

Helsingborgs Dagblad: Trendbrott – fler går med i facket

Ystads Allehanda: Trendbrott – fler går med i facket

Borås Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

Dagens Näringsliv: Trendbrott – fler går med i facket

Värmlands Folkblad: Trendbrott – fler går med i facket

Säfle-Tidningen: Trendbrott – fler går med i facket

Filipstads Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

KT-Kuriren: Trendbrott – fler går med i facket

Nya Kristinehamns-Posten: Trendbrott – fler går med i facket

Arvika Nyheter: Trendbrott – fler går med i facket

Fryksdalsbygden: Trendbrott – fler går med i facket

Hjo Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

Provinstidningen: Trendbrott – fler går med i facket

Skaraborgs Allehanda: Trendbrott – fler går med i facket

Mariestads-Tidningen: Trendbrott – fler går med i facket

Nya Lidköpings-Tidningen: Trendbrott – fler går med i facket

Nya Wermlands-Tidningen: Trendbrott – fler går med i facket

Dalslänningen: Trendbrott – fler går med i facket

Kristianstadsbladet: Trendbrott – fler går med i facket

Folkbladet: Trendbrott – fler går med i facket

Västerbottens-Kuriren: Trendbrott – fler går med i facket

Norran: Trendbrott – fler går med i facket

Katrineholms-Kuriren: Trendbrott – fler går med i facket

Vimmerby Tidning: Trendbrott – fler går med i facket

Enköpings-Posten: Trendbrott – fler går med i facket

Hela Gotland: Trendbrott – fler går med i facket

Eskilstuna-Kuriren: Trendbrott – fler går med i facket

Norrbottens Affärer: Trendbrott – fler går med i facket

Sydöstran: Trendbrott – fler går med i facket

Södermanlands Nyheter: Trendbrott – fler går med i facket

Västerviks-Tidningen: Trendbrott – fler går med i facket

TTELA: Trendbrott – fler går med i facket

Hallandsposten: Trendbrott – fler går med i facket

Norra Skåne: Trendbrott – fler går med i facket

Bohuslänningen: Trendbrott – fler går med i facket

Hallands Nyheter: Trendbrott – fler går med i facket

Skånska Dagbladet: Trendbrott – fler går med i facket

E55: Trendbrott – fler går med i facket

Göteborgs-Posten: Trendbrott – fler går med i facket

Frifagbevegelse: For første gang siden 90-tallet øker organisasjonsgraden i Sverige, men LO sliter

LO-Aktuelt: Flere organiserte, men LO mister makt

MyNewsdesk: Arena Idés pressmeddelande om rapporten