Den svenska modellen i fara?

Rapport med omfattande ny statistik om arbetsmarknaden, samt en unik prognos om fackens framtida medlemsutveckling.

Rapporten ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé under åren 2019-2022 utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

I rapporten redovisas den fackliga organisationsgradens utveckling, fackförbundens medlemssiffror, arbetsgivarnas organisationsgrad och kollektivavtalens täckningsgrad.

Rapporten innehåller:

  • Omfattande och hittills opublicerad statistik om medlemsutveckling och organisationsgrad En grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen
  • En analys av de tänkbara orsakerna till utvecklingen under perioden 2000-2018.
  • En framtidsprognos om den fortsatta utvecklingen.

Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna.

Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige. Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Detaljerad statistik finns i rapportens omfattande tabellbilaga.

Rapportförfattare: Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet
Redaktör: German Bender, programchef Arena Idé

Anders Kjellberg är landets ledande forskare om den svenska partsmodellen och andra frågor som rör fackligt inflytande, samt en av Lunds universitets mest citerade forskare i media.

Om rapporten i media

SvD Debatt: Djupt bekymmersamt att facken försvagas, samt replik 1, replik 2 och slutreplik.

Studio Ett i Sveriges Radio P1: Facken fortsätter förlora medlemmar (från minut 33)

SvD: Allt färre går med i fackförbunden

Svenskt Näringsliv: Medlemsras när unga vänder facket ryggen

Sociologiska institutionen, Lunds universitet: Vad händer om andelen fackanslutna fortsätter att falla?

Aftonbladet: Nya avtalet återgår till 30-talet (med källhänvisning här)

Aftonbladet: Plocka upp elsparkcyklar är det nya panta burkar

Arbetsvärlden: Ny rapport målar upp fackens dilemma

Arbetet: Fler ratar facket – LO-förbunden drabbas hårdast

Dagens Arbete: Färre industriarbetare med i facket

Dagens Arena: Allt färre arbetare med i facket

Dagens ETC: Därför riskerar den svenska modellen att falla

Dagens ETC: Restaurangfacket kippar efter andan: “Legitimiteten för kollektivavtal kan försvagas”

Kommunalarbetaren: Fler ratar facket – LO-förbunden drabbas hårdast

Kollega: Färre är med i facket

Lag & Avtal: Allt färre med i facken

Mål & Medel: Svenska modellen hotad om medlemstapp fortsätter

Tidningen Vision: Svenska modellen i fara

Publikt: Fackförbund fortsätter att tappa medlemmar

Hotellrevyn: Fler arbetare väljer bort facket

Fastighetsfolket: Medlemsras i LO-förbunden – så många har Fastighets tappat

Ingenjören: Vad händer när allt färre väljer att vara med i facket?

Målarnas Facktidning: När färre är med i facket hotas kollektivavtalen

Sekotidningen: Medlemsras i LO-förbunden – så många har Seko tappat

Elektrikern: Kollektivavtalen i fara när färre är med i facket

Transportarbetaren: Det ser illa ut – och kan bli värre

Transportarbetaren: Medlemmarna som försvann

Arbetsmarknadsnytt: Unga sviker arbetarrörelsen – “Vissa fack borde vara väldigt oroliga”

SvD Ledare: Ska den svenska modellen överleva?

SvD Ledare: Allt färre medlemmar i fackförbunden är ett gott tecken

Hallandsposten: Många fackförbund tappar medlemmar

Ny Teknik: Färre tjänstemän vill vara med i facket − men ingenjörerna går mot strömmen

Samuel Engblom, TCO: Kollektivavtalen under OECD:s lupp – Negotiating our way up

Anders Ferbe, Arbetsmarknadsnytt: Snart klämtar klockan för facken

TT/Göteborgs-Posten

TT/Sydsvenskan

TT/Upsala Nya Tidning

TT/Helsingborgs Dagblad

TT/Motala Vadstena Tidning

TT/Piteå-Tidningen

TT/Katrineholmskuriren

TT/Hela Gotland

TT/Affärsliv Gotland

TT/Folkbladet

TT/Eskilstuna-Kuriren

TT/Södermanlands Nyheter

TT/Norrköpings Tidningar

TT/Östgöta Correspondenten

TT/Bohusläningen

TT/Hallands Nyheter

TT/Ystads Allehanda

TT/Kristianstadskuriren

TT/Norrbottens Affärer

TT/Barometern

TT/Borås Tidning

TT/Smålandsposten

TT/Vimmerby Tidning

TT/Norrbottenskuriren

TT/Dagens Näringsliv

TT/Blekinge Läns Tidning

TT/Norrländska Socialdemokraten

TT/Västerviks-Tidningen