Den svenska modellen ur ett nordiskt perspektiv

Facklig anslutning och nytt huvudavtal

I denna rapport redovisas för första gången ny helårsstatistik fram till 2023 om facklig organisationsgrad, samt medlemssiffror för fackförbund och a-kassor. 

Ur innehållet i korthet:

  • Den fackliga organisationsgraden minskade 2022 till 69 procent. Nedgången var störst bland arbetare i LO-yrken (62 till 59 procent) och något mindre bland tjänstemän i TCO- och Saco-yrken (74 till 73 procent).
  • Under pandemiåren 2020-2021 ökade den fackliga organisationsgraden för första gången sedan mitten på 1990-talet. Denna ökning har nu alltså återigen vänts till en nedgång och vi är därmed tillbaka på 2020 års nivå.
  • Klyftan mellan arbetarnas och tjänstemännens organisationsgrad är större än någonsin tidigare: 14 procentenheter. År 2006 fanns ingen sådan klyfta: då var den fackliga anslutningen 77 procent bland såväl arbetare som tjänstemän.
  • Under 2022 ökade utrikes födda arbetare både till antal (med cirka 33 000 personer) och som andel av arbetskraften (från 30 till drygt 32 procent). Samtidigt sjönk deras organisationsgrad snabbare än för inrikes födda i LO-yrken, från 54 till 51 procent (65 till 63 procent för inrikes födda). År 2006 fanns inte heller någon klyfta mellan dessa grupper: båda hade organisationsgraden 77 procent.

I årets rapport görs också en komparativ analys av den svenska arbetsmarknadsmodellen i förhållande till de andra nordiska länderna. Rapporten belyser särskilt de svenska tjänstemannafackens internationellt unika styrka ur flera aspekter, nämligen deras:

  • Höga organisationsgrad.
  • Framträdande roll i den svenska lönebildningsprocessen, vilket framgår tydligt av den omfattande jämförelse mellan de nordiska arbetsmarknadsmodellerna som finns i rapporten.
  • Nyckelroll i processen fram till det nya huvudavtalet.

Vidare diskuteras den förstärkta tendensen till trepartsreglering och trepartssamarbeten. Några exempel är det nya huvudavtalet för kompetensutveckling och omställning, införandet av korttidsarbete, och överenskommelsen om etableringsjobb. Regeringen har visat sig ha svårt att fullfölja sina åtaganden såväl vad gäller etableringsjobben som omställningsstudiestödet.

Rapportförfattare:
Anders Kjellberg, Professor i sociologi, Lunds universitet

Redaktör:
German Bender, utredningschef, Arena Idé

Denna rapport ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Mediaomnämnanden i urval:

Aftonbladet 1
Aftonbladet 2
Aktuellt i Politiken
Altinget
Arbetaren 1
Arbetaren 2
Arbetet 1
Arbetet 2
Arbetsvärlden 1
Arbetsvärlden 2
Dagens Arena
Dagens Arbete
Dagens Medicin
Dagens Nyheter
Distriktsläkaren
Enköpings-Posten
Epoch Times
ETC
Folkbladet (Norrköping)
Folkbladet (Umeå)
Gefle Dagblad
Göteborgs-Posten
GP
Hallandsposten
Hallands Nyheter
Helsingborgs Dagblad
Hela Gotland
Hudiksvalls Tidning
Industrinyheter.se
Katrineholms-Kuriren
Kinda-posten
Kristianstadsbladet
Lag & Avtal
Ljusdals-Posten
Ljusnan
Läkartidningen
Målarnas Facktidning
Motala Vadstena Tidning
News 55
Norra Skåne
Norrländska Socialdemokraten
Norrbottenskuriren
Norran
Norrköpings Tidningar
Nyheter14
Omni
Piteå-Tidningen
Skånska Dagbladet
Smålänningen
Smålandsposten
Söderhamns-Kuriren
Södermanlands Nyheter
Södermanlands Tidning
Sundsvalls Tidning
Svenska Dagbladet
Sveriges Radio Ekot
SvD Näringsliv
SVT Nyheter
Sydöstran
Sydsvenskan
Tidningen Syre
Tidningen Vision
TTELA
TT
Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns Tidning
Vimmerby Tidning
Västerbottens-Kuriren
Västerbottens-Kuriren
Västerviks-Tidningen
Ystads Allehanda
Fler medieomnämnanden med länkar finns i Anders Kjellbergs nyhetsarkiv på Lunds universitet.