En bättre a-kassa för fler

Fem förslag och en idépolitisk analys av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen rymmer en rad principer och målkonflikter. Den är en av våra viktigaste trygghetsförsäkringar som skydd mot fattigdom, men den fyller också en viktig samhällsekonomisk funktion. Detta blev extra tydligt under coronakrisen, då den tillfälligt förstärkta a-kassan skyddade tiotusentals människors inkomster och bidrog till att hålla uppe konsumtion och skatteintäkter. Utan arbetslöshetsförsäkringen hade den ekonomiska krisen blivit både längre och djupare.

Samtidigt ska arbetslöshetsförsäkringen även uppmuntra till egen försörjning och hålla drivkraften uppe för arbetslösa att skaffa sig jobb och förankring på arbetsmarknaden. 

Olika aktörer, som politiska partier, fack och arbetsgivare, gör ibland oförenliga avvägningar när det gäller arbetslöshetsförsäkringens många målkonflikter. Den här rapporten blickar framåt och lämnar förslag på hur a-kassan bör utformas för att bättre hantera dagens och morgondagens utmaningar på svensk arbetsmarknad.

Rapportförfattaren Mats Essemyr är filosofie doktor i ekonomisk historia och har tidigare arbetat i 25 år som arbetsmarknadsutredare på TCO. Han är expert på arbetslöshetsförsäkringen och har medverkat i flera utredningar.

Om rapporten i media:

DN Debatt

Dagens Arena