Europeiskt skitliv

Rapporten, utformad som en kunskapsöversikt, tar sin utgångspunkt i boken Skitliv i vilken unga människor beskriver sina otrygga jobb i dagens Sverige. Det är inget nytt fenomen. Rapporten beskriver en global maktförskjutning som har medfört att arbetsgivarnas ställning har stärkts, medan arbetstagarnas villkor har försämrats.