Från likvärdighet till lönsamhet – så blev skolan en marknad

Läs rapporten som pdf.

I början av 1990-talet lades den svenska skolpolitiken om 180 grader. Under ledning av dåvarande statsminister Carl Bildt (M) beslutade den borgerliga regeringen om en helt ny och oprövad politik, där marknadskrafterna skulle styra skolan. Besluten togs mycket snabbt, utan utredningar, utan att den internationella forskningen togs till vara och utan någon djupare debatt. Hur kunde det ske? Denna rapport redogör för en lång rad faktorer som samverkade och gjorde systemskiftet möjligt.

Historieskrivningen om den marknadsstyrda svenska skolan är viktig för att vi ska kunna förändra vårt skolsystem i riktning mot ökad likvärdighet, mer jämlik resursfördelning och minskad segregation. Läs gärna även Sten Svenssons tidigare rapport på samma tema: Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat.

Rapportförfattare är Sten Svensson, fristående skoldebattör och medlem av Nätverket för en likvärdig skola.

Redaktör är German Bender, programchef arbetsmarknad, Arena Idé.

Rapporten i media

SvD Debatt: Partier i båda blocken bär ansvar för skolmarknaden