Hållbara investeringar

Hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med?

De stora ödesfrågorna, klimatkrisen och världssamfundets stora uppslutning bakom FN:s mål om att utrota den värsta fattigdomen och hungern till 2030, har av coronapandemin kommit i skymundan. Många pläderar dock för att såväl akuta stöd till näringslivet som framför allt stimulansåtgärder för att få i gång ekonomin igen efter pandemin bör linjeras med hållbarhetsmålen. Investeringar är här centrala. Dels krävs det stora investeringar för att nå hållbarhetsmålen, dels är investeringar ett effektivt sätt att stimulera ekonomier, både på kort och lång sikt.

Ska vi hinna ställa om inom ramen för koldioxidbudgeten är det bråttom. Ju tidigare vi kommer i gång desto högre blir vår hållbara konsumtionsnivå.

Om rapportförfattarna

Eva Alfredsson forskar om strategiska hållbarhetsstudier vid KTH.
Mikael Malmaeus är miljöforskare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Rapporten bygger på en forskningsartikel publicerad av samma författare i Ecological Economics 2019: Alfredsson, E., & Malmaeus, M. (2019). Real capital investments and sustainability – The case of Sweden. Ecological Economics, 161, 216–224.

I media

Debattartikel i DN 

Sammanfattning i Omni