Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar

Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften?

Rapporten Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar bygger på en sammanställning av fackföreningsrörelsens initiativ och idéer för att möta integrationsutmaningen, samt problematiserar arbetsgivarorganisationers förslag om sänkta lägstalöner och sänkta trösklar.
Rapportförfattaren Veronica Nelson ger sig även i kast med att beskriva ett mottagnings- och etableringssystem som skapar fler vägar till rätt jobb.

Veronica Nelson studerar kandidatprogrammet i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat som projektledare på SSU och deltog i Arenaakademin hösten 2015.