Kooperation – en del av världen

Idén om det kooperativa företaget innebär att personer – i sin roll som konsumenter, producenter eller personal – samarbetar om att med gemensamma resurser driva en verksamhet. Syftet med den är att tillgodose deras gemensamma behov och önskningar. Alla deltar på lika villkor, kapitalintresset är begränsat och verksamheten styrs enligt demokratiska principer (en person – en röst). Den kooperativa företagsmodellen knyter alltså ihop former och principer för ägande, styrning och verksamhet till en helhet.

Kooperation – en del av världen är skriven av Curt-Olof Mann och Mats Wingborg och ger en introduktion till den kooperativa världen och beskriver kooperation som idé, företagande och samhällsrörelsen.
Rapporten är producerad och utgiven av Svensk Kooperation i samarbete med Arena idé och Tillväxtverket.